Czcionka: Kontrast:

Szanowni Rodzice, od 18 maja 2020 r., Niepubliczne Przedszkole „Akademia Marzeń” wznawia funkcjonowanie placówki z zachowaniem reżimu sanitarnego , wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla przedszkoli.
Pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola na zajęcia opiekuńcze mają dzieci rodziców pracujących, pracowników ochrony zdrowia, służb mundurowych i społecznych, pracowników handlu spożywczego i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Informację o konieczności zapewnienia opieki dzieciom należy kierować na adres e-mailowy placówki lub telefonicznie bezpośrednio do dyrektora przedszkola.

Podczas przerwy od przedszkola spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym zachęcamy by wykorzystać ten czas wspólnie. Podsyłamy kilka pomysłów na spędzenie tego trudnego dla wszystkich czasu.