Czcionka: Kontrast:

Do godz. 9.00 Rodzic przekazuje informację o ewentualnym spóźnieniu dziecka.

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.
Gry i zabawy przy stolikach. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
Praca indywidualna z dzieckiem.

8.00 – 8.15

Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.

8.15 – 8.30

Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe i porządkowe.

8.30 – 9.00

Śniadanie.

9.00 – 9.15

Czynności organizacyjne, czas przygotowania do zajęć.

9.15 – 10.15

Zajęcia dydaktyczne. Zajęcia dodatkowe.

10.15 – 11.15

Spacery. Wycieczki. Zabawy swobodne. Zajęcia dodatkowe.

11.15 – 11.30

Przygotowanie do obiadu – czynności samoobsługowe i porządkowe.

11.30 – 12.00

Obiad.

12.00 – 13.30

Odpoczynek. Słuchanie baśni, opowiadań. Zabawy dowolne.

Udział w zajęciach dodatkowych.

13.30 – 13.40

Przygotowanie do podwieczorku.

13.40 – 14.00

Podwieczorek.

14.00 – 16.00

Zabawy według zainteresowań dzieci. Prace porządkowo – gospodarcze.
Rozchodzenie się dzieci.