Czcionka: Kontrast:
  • mgr Monika Chmielewska – Dyrektor Przedszkola, wychowawca gr. „Słoneczka” (4-latki);
  • mgr Anna Obara-Fornal, wychowawca gr. „Słoneczka” (4-latki);
  • mgr Teresa Obara – nauczyciel nieobecny;
  • mgr Izabela Rębisz – nauczyciel wychowawca gr. „Gwiazdki” (5-latki);
  • mgr Ewelina Broda – nauczyciel wychowawca gr. „Promyczki” (2,5-3-latki);
  • pani Klaudia Adamczyk – pomoc nauczyciela gr. „Promyczki” (2,5-3-latki);
  • mgr Jolanta Duma-Sałek – nauczyciel logopeda;
  • ks. Kamil Dziurdź – nauczyciel religii;
  • pani Edyta Sudoł – pracownik obsługi.